Om länken medlemssidor inte funkar prova här istället   Medlemssidor
 

Honung

Välj design
bi som flyger med honungsspannar...

Ett av våra äldsta livsmedel

Från blomma till burk utan tillsatser
tack vare biet och biodlaren

:: Nektar :: Pollen :: Källförteckning ::
:: Ekobimetoden :::: Tips ::

Honung består av:

Fruktsocker (fruktos) och druvsocker (glukos)

C6H12O6 , ca 70 %

Andra sockerarter som "vanligt socker" (sackaros)

C12 H22 O11 , ca 10 %

Vatten, ca 18 %

Resten : mineraler ( ca 0,1 % - 0,3 %), enzymer och andra spårämnen.
Mer 180 st andra substanser har påträffats i honung och
minst 12 nya mjölksyrebakterier

Ju mer mineraler, desto mörkare honung. Bladhonung har ca 1 % mineraler!
Honungens pH-värde är ca 3,9, vilket gör honungen hållbar.

Honungens terapeutiska egenskaper har fram tills nu förklarats bero på dess kemiska sammansättning i form av hög sockerhalt. Många har varit inne på att det finns en "tredje faktor".

Under senare år har man också funnit bakteriedödande substanser i honung, men dessa förklarar inte heller de effekter som honung har. År 2009 fick två Lundaforskare asv SBR "Den gyllene kupkniven". Detta bl a för upptäckten av minst 12 nya mjölksyrebakterier i honung.Det är det största antal man funnit hos någon art. Nu är kanske gåtan med den "tredje faktorn" löst.

Olika sorters honung

Tips: Är honungen för hård? Sätt burken i mikrougnen full effekt 30 s
"Tidig honung"
Sälg - Vide - Pil
En mycket viktig biväxt tidigt på våren. Det blir en vit, fast honung.

Höstraps
Ljus nästan vit, fast (hård) honung, med en god, mild smak.

Maskros
Gul och god honung

"Sommarhonung"
Hallonhonung
Draget börjar omkring den 10 juni här i norra Skåne. Honungen är svagt gul i flytande form. När den stelnat är den nästan vit. God, finkornig honung!

Mjölkört, Rallarros
En bra dragväxt, som blommar länge. Nektarn är mycket ljus, och har en säregen doft.

Klöverhonung
Blir det om det är minst 22°C varmt. Det är en mild, god och något gråaktig honung, som är lagom fast.

Brakved ("Töste")
Ren brakvedshonung är varmt gul, med en god, mild smak och lukt.

Lind
Nyslungad lindhonung är svagt grönaktig och smakar mentol. Kristalliserad lindhonung är ljusgul. För att linden ska ge honung måste det vara både varmt och fuktigt.

Akacia
Den får vi tyvärr inte här i våra trakter, även om vi hade ett träd (falsk akacia, Robinia pseudoacacia ) i trädgården. Trädet blommar ungefär samtidigt som kastanjen och maskrosorna, och bina är inte särskilt intresserade. Möjligtvis flög de en stund på förmiddagen. Ren akaciahonung är guldgul och flytande.

"Sen honung" --- mörkare honung
Ljung

En mörk (gyllenbrun) honung med stark aromatisk smak. Ren ljunghonung är tixotrop, dvs den är som gelé och vid omröring blir den flytande igen.

Honungsdagg

Kan ses på växternas blad som små droppar. Det är bladlöss som producerar den här honungen, som samlas in av bi och andra insekter Honungen är ganska mörk, beror på vilket träd den tagits från. Smaken kan vara besk. Somliga tycker den har en god kolasmak!

I vissa länder, särskilt Tyskland är den här honungen mycket uppskattad.

"Cementhonung", en sorts honungsdagg

Det är granbarrlusen som producerar denna honung. Honungen har en hög halt av en sammansatt sockerart som heter melicitos. Har man otur så kristalliserar honungen i kakorna och är då helt omöjlig att slunga.

Nektar

Råmaterialen till honung utgörs av nektar och andra växtutsöndringar( se bladhonung) som bina samlar, bearbetar och lagrar i sina vaxkakor. Nektar är en vattenlösning av olika sockerarter. Sockerhalten varierar mellan 3 % ända upp till 87 % av totalvikten.

Nektarn indelas i 3 grupper:

 • Sockret är mest sackaros : ex rododendron
 • Sackaros, glukos och fruktos i ung lika stora mängder : Ex baljväxter
 • Mest glukos och fruktos och nästan inget sackaros : korsblommiga växter, kastanj, maskros, raps

Bra växter är:
Alsikeklöver, Backtimjan, Björnbär, Blåeld, Blågull, Blåsuga, Cotenaster, Evodia, Fackelblomster, Falsk akacia/Robinia, Fetknopp, Gräslök, Gurkört, Hallon, Honungsfacelia, Hästkastanj, Isop, Kattmynta, Klockljung, Koriander, Krusbär, Kungsmynta, Kärleksört, Körsbär, Lind, Lingon, Ljung, Lönn, Maskros, Mjölkört (rallaros), Oxbär, Paradisäpple, Pestskråp, Raps, Rybs, Sockerlönn, Sälj, Tistel, Tysk Lönn, Vildapel, Vitklöver, Äkta kastanj.

De flesta av de här växterna finns i trädgården eller i vår omgivning. Falsk akacia besöks inte särskilt flitig av bin, kanske beroende på att det finns annat bättre , som maskrosor och hallon, i närheten när trädet blommar.

Evodia: Behöver skyddas mot vårsolen och vårvindarna

Tips: Plantera kattmynta som kantväxt runt rabatterna: Rabatten blir ett blått hav i juli ständigt omsvärmad av bin och fjärilar. Den blommar ända tills frosten kommer, men inte lika intensivt. Vill du ha en syrén omsvärmad av bin? Det finns en "hängsyrén", som bina gillar och som blommar efter de vanliga syrénerna

Pollen

Bra pollenväxter:

Alsikeklöver, Björnbär, Honungsfacelia, Körsbär, Mahonia, Maskros, Mjölkört(rallarros), Paradisäpple, Pestskråp, Raps, Rybs, Skogsklöver, Slån, Sockerlönn, Sälj, Vitklöver, Äpple.

Tips: Plantera en häck av "Häckvide", Salix smithiána. Den blommar tidigt på våren, före andra säljar och är då ständigt omsvärmad av bin.

Källförteckning


  Eva Crane: Honung
Åke Hansson: Biväxter, Bin och biodling
Roar Ree Kirkevold, Trond Gjessing: Nyttiga växter för människor och bin.

 

Honungshantering.
Min honungsburk

EKOBI-metoden

Hur man får honungen att snabbt stelna och bli som "smör".

YMPNING MED LEVANDE YMP

Jag har räknat med att du kommer att ha 50 kg nyslungad honung i ett vanligt "65-kg" upptappningskärl. Använder du 30 kg-spannar räcker det till två spannar, 5 kg i varje) Du behöver ett stort rostfritt kärl (degbunke) med plats för ca 5 kg ( 8-10 liter) honung. Och plats för kärlet i ditt kylskåp i svaldelen längst ner.

Gör en startymp.

Använd ett stort rostfritt kärl, det ska få plats för ca 5 kg honung. Du behöver då 1,5 kg (drygt 1 liter) nyslungad okristalliserad honung. Temp 20-30 grader C. I den rör du ner 0,15 kg (drygt 1 dl) kristalliserad fin honung . Går bra med förra årets skörd.

Låt blandningen kallna till ca 10 grader. Längst ner i kylskåpets sval blir bra. När den svalnat rör du kraftigt i ca 1 min. Jag använder en liten borrmaskin med degkrok från en elvisp. Ställ in i kylen . Rörningen upprepas med 12 timmars intervall (ung morron o kväll) tills den här "Levande ymp-honungen" är fast och krämig.

Den "Levande ymphonungen" är nu klar och den måste användas genast, inom det närmsta dygnet. Om man använder rapshonung så är ympen klar redan efter 2 dygn. Rallarroshonung kan behöva röras i en hel vecka! Din nyslungade honung (ca 50 kg) bör ha en temp på 25-30 °C grader.

För att den här ympen ska bli lättare att hälla i så tappar du i (i kärlet där du har ympen) ca 3 kg (ca 4 liter) nyslungad honung (25-30°C). Rör. Nu blandar du i den här "utspädda" levande ympen i din nyslungade honung under samtidig omrörning. Rör tills allt är jämnt och fint! Sättes för nedkylning. Lämplig temp är 10-12 °C.

Den behövs inte röras mer, dvs ifall du inte ska tappa den på burk. Tappa den direkt i dina 30-kg-kärl eller vad du nu har för kärl. Efter 3 veckor är honungen mycket hård och mycket finkornig. Du kan nu sätta undan kärlet för att tappa upp den senare, i vinter kanske.

Men ska du tappa den på burk måste den förståss röras

Om du har honungen i ett upptappningskärl så ställ den så svalt som möjligt och rör varje dag i ett par dagar innan den tappas på burk. Ju fler dagar den röres desto lösare blir den.

Det här låter jättejobbigt, men det är det inte, bara första gången. Det finns säkert andra sätt att få en slät och smidig honung på.

Definitioner:
Startymp:
Det är en liten mängd kristalliserad honung som används för att få igång kristalllisationen av den levande ympen.

Levande ymp:
Det är den honung som du rör ned i din nyslungade honung. Den har genom optimal behandling fått en stor mängd kristallkärnor som genom den här behandlingen tillåtits växa till lämplig storlek för att inte upplösas vid själva ympningen.

Honung ympad så här kristalliserar mycket finkornigt och behövs inte röras mer. Bra metod om du vill sätta undan honungen till "längre fram".

Honung Ymp
50 kg ca 1,5 kg (2 burkar)
100 kg 3 kg
500 kg 15 kg

Övrigt, tips mm för att få finkornig honung"
Vid lagring i temp. över 15 °C kan honungen bli grovkornig.

Har honungen stelnat i upptappningskärlet så värm först honungen försiktigt till ca 30-35 grader. Rör den mjuk, ev. kan man ta i lite nyslungad honung.

Tips

På de här sidorna
används cookies endast
för att komma ihåg den
design du föredrar.
Mer om cookies
Kontakta din
bitillsyningsman

Skämtbild på sjukt bi
 • Om du misstänker
  något onormalt
 • Om du misstänker
  yngelröta eller
  om du ser
  missbildade bi
 • Om bina ska
  flyttas till
  annan församling
Upp
Drottning2015 Årets drottning
2015 blå
2014 grön
2013 röd
2012 gul
2011 vit
Den här sidan
har klarat
W3C-s validering

Webmaster
Maritta Månsson

Tips

Ctrl + scrollhjulet ger större eller mindre text

Ctrl och + ger större text

Ctrl och - ger mindre text

Andra webläsare
väl värda prova:

Mozilla Firefox
Snabbast av alla! Bäst.

Opera
Norsk

Safari
Den är OK

Google Chrome Uppstickare, ny & bra

Enkla sockerarter C6H12O6

bild formeln för glukos

Glukos, fruktos, galaktos
  ( i bl a mjölksocker).

Fastän de alla har samma kemiska formel har de olika egenskaper beroende på att atomerna i molekylen binder varandra på olika sätt.

Sammansatta sockerarter
  C12 H22 O11

bild formeln för sackaros

Sackaros (rörsocker),
  maltos (maltsocker),
  laktos (mjölksocker)

De sammansatta sockerarterna kan sönderdelas till enkla sockerarter genom kokning med en syra eller med hjälp av olika enzymer

Hur sött är socker?

Så här tycker vi:

Sött ----------------->mindre sött
Fruktos, sackaros, glukos, maltos.

Bina tycker så här
(i ordning från det de gillar bäst)

Sackaros, glukos, maltos, fruktos

De två viktigaste sockerarterna i honung är just fruktos och glukos

Normalt dominerar fruktos

Raps och maskros har mer glukos än fruktos.

Alltså:

mer glukos--> hårdare honung

Mera fruktos-->lösare honung

Akaciahonug har 40 % fruktos och 30% glukos

Upp