Information

Redan i april träffas vi föreningsbigården för att se hur bina klarat vintern och för att vårstäda. Föreningsbigården är öppen varje måndagskväll mellan kl 18-21 under säsongen

Vi har valt en biskötargrupp på 4 personer som kommer att arbeta med samhällena i föreningsbigården. Gruppen har i sommar utökats till sju biskötare. Se högerspalten här!

Under säsongen kommer vi att informera här om vad som sker eller kommer att ske i vår förening.

.

Meddelande

Februari 2022

På grund av corona-läget har vår verksamhet i föreningsbigården år 2021 varit sparsam. De flesta av oss har nu fått 3 st doser av vaccin mot Covid-19, men vi är ändå väldigt försiktiga med tanke på den nya varianten som verkar sprida sig.

Alla distriktsombud har nu fått digital inbjudan till Skånes Biodlardistrikts årsmöte, 5 februari 2022.
För de som inte har en e-postadress inlagd, eller där e-postadressen varit felaktig, så har en kallelse skickats hem med vanlig post, men det kan vara så att den ännu inte nått alla. Meddela gärna ut i lokalföreningarna om att uppdatera sina e-postadresser.
Det blir även i år ett digitalt möte, på grund av pandemin och smittläget


I slutet av februari planerar styrelsen att träffas för att bestämma när föreningsbigården ska öppnas, samt ev en städdag. Meddelande om det kommer att skickas till alla våra medlemmar via e-post och för medlemmar utan e-post skickas ett vanligt brev.
Augusti 2021

På grund av corona-läget har vår verksamhet i föreningsbigården varit sparsam. De flesta av oss har nu fått 2 st doser av vaccin mot Covid-19, men vi är ändå väldigt försiktiga med tanke på den nya varianten som verkar sprida sig.

Biskötarna har skött om de 6 samhällena de mår bra.

Nu på måndag, den 9 augusti planerar biskötarna att slunga honung.

Måndagen den 13 september har vi avslutning i Föreningsbigården och det kommer att grillas korv och som avslutning kaffe samt kaka därtill.

Vi har också en Facebook-grupp, och där kan medlemmar själva lägga upp bilder och skriva inlägg. Facebook-gruppen är en privat grupp har 33 medlemmar, och du behöver inte vara medlem i vår förening. Det räcker med att du är väldigt intresserad av biodling, och förstås vill jag veta vem du är om du ska bli medlem.
  April 2021

På grund av corona-läget så kommer vi inte att ha något vårmöte i år.

Vår föreningsbigård kommer att vara öppen varje måndag mellan kl 18 och 21. Alla, biodlare eller inte, är hjärtligt välkomna dit.

< Lördagen den 24 april kl 10 har vi vårstädning i Föreningsbigården. Välkomna dit, vi är tacksamma för all hjälp vi kan få!

Måndagen den 3 maj öppnar vi sedan föreningsbigården sedan har vi för avsikt att ha öppet alla måndagar t o m mitten av september.

Vår förhoppning är att årets säsong ska bli ”som vanligt” igen.Avslutning i Föreningsbigården

Måndagen den 14 september

Vi kommer ha säsongsavslutning Måndagen den 14 september kl 17.30 .
Dock bryter vi vår tradition, den med olika soppor med tillbehör samt fika, istället kommer vi att grilla hamburgare och korv. Hamburgare kostar 40 kr samt korv med bröd 20 kr. Anmäl till mig så vi vet hur mycket vi ska köpa in.

Mitt tel är 070 37 66020. Går bra med även med SMS eller mejl hjalmarsson.am@gmail.com.
Fikat med kaffe o kaka bjuder vi på.

Vi öppnar redan kl 17.30

Om ni behöver SBR-s etiketter måste din honung bedömas. Fick du din honung bedömd i höstas så gäller det även i år om du beställer etiketter i år. Däremot om du kanske behöver etiketter nästa år så är det säkrast få din honung bedömd nu i höst. På SBR-s hemsida kan du läsa vad som gäller. Kontakta mig i så fall så hör jag av mig när det blir dags för honungsbedömning. Tyvärr kan jag inte ta emot burkarna redan nu.


Måndagen den 31 augusti

Medlemmar som är intresserade av att få myrsyra påfyllt nu på måndag.


Tisdagen den 12 augusti

Den här sommaren har inte varit som vanligt p g a Coronan. Men vi har bestämt att måndagen den 14 sepember har vi avslutning i föreningsbigården. Vi öppnar redan kl 17.30. Vi kommer att grilla hamburgare/korv. Utskick om avslutningen kommer att ske senast nästa vecka.

Våra duktiga biskötare har varje måndag skött om bisamhällena och de beräknar också att det blir dags slunga honungen. Arbetet med att göra villavagnen fin är också på gång.

Välkomna måndagen den 14 september kl 17.30!


Lördagen den 13 juni

På måndag 15/6 kommer vi att gå igenom kuporna. I tisdags satt det en svärm 10 meter upp i en av björkarna. Tyvärr fick vi inte tag i den, men kanske vi kan se på genomgången om det var något av våra egna samhällen som har svärmat.

Vi ska även se om fler skattlådor behöver sättas på några av kuporna, och om vi hittar någon av drottningarna så märker vi henne.

Välkomna!


Måndagen den 1 juni

I måndags gick vi igenom de sex bisamhällen som klarat vintern. Vi hittade en hel del viseceller som användes till två drottninglösa samhällen samt till att göra en avläggare. Kolla gärna in bilder på vår facebook-sida.

Kommande måndag, den 1:e juni, tänker vi rengöra bimaterial, dvs skrapa och flamma. Det ser ut att bli fint väder, så kom gärna dit och hälsa på!


Fredagen den 17 april

Vad händer nu?

Städning av föreningsbigården kommer att ske den 18-19:e april kl 9-14. Om du är frisk och kry är du välkommen att hjälpa till (minst två symptomfria dagar ska ha förlöpt om man har varit sjuk och tillfrisknat).

Eftersom bina behöver skötas om, och eftersom vi har förmånen att arbeta utomhus, så kommer vi att ha öppet som vanligt under sommaren. Dvs varje måndagskväll mellan 18-21, med start måndagen den 4:e maj.

Vi litar på att våra medlemmar och övriga besökare tar sitt ansvar genom att inte ansluta om man känner sig krasslig och att hålla rekommenderat avstånd till varandra. Personer i riskzonen vill vi ska ta extra väl hand om sig.

Som det ser ut nu så kommer det inte att bli något vårmöte i maj månad, utan detta kommer tyvärr att ställas in.


På SBR’s hemsida kan man läsa följande.

För Sveriges Biodlares riksförbund är säkerhet och omsorg om våra medlemmar av högsta prioritet. Som läget är nu med de riktlinjer som svenska myndigheter, däribland Folkhälsomyndigheten råder oss att följa fram till årsskiftet 2020. Här ligger ansvaret hos oss som förbund att se över vår verksamhet och genomföra åtgärder så vi inte utsätter våra medlemmar för onödiga risker.

För att sakta ner spridningen av Coronaviruset har vi i förbundsstyrelsen beslutat att inga möten ska bedrivas inomhus. Utomhus får lokal verksamhet genomföras med max 10 personer. De personer som deltar, ska inte ha rest från andra delar av landet eller ha varit i utlandet. gäller tills eventuella rekommendationer från myndigheter ändras.

Vi i förbundsstyrelsen arbetar febrilt med att ta ställning till vilken verksamhet som ska bedrivas. Vi har redan vidtagit åtgärder och ställt in de konferensen som skulle genomförts i vår.

Ett stort ansvar vilar på den enskilda individen att följa myndigheternas rekommendationer för att ta ansvar för sin egen och andras hälsa. Om du tillhör en riskgrupp eller känner av symtom ska du inte delta i Biodlarnas aktiviteter.

Förbundet uppmanar distrikt och föreningar att göra riskbedömningar av varje enskild aktivitet och vidta nödvändiga åtgärder. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information till föreningar.

Vår styrka är våra distrikt och föreningar i Biodlarna. Här är det kunskapen om varje medlem som är viktig. Hör er för med medlemmarna, särskilt dem som är äldre, om de behöver hjälp Både med sin biodling och kanske för att få hem matvaror. Att prata bort en stund på telefonen när man sitter isolerad. Uppmana era lokala medlemmar att höra av sig till varandra om man vill ha hjälp.Tisdagen den 4 februari

Det extra Årsmötet den 3 februari

Vid det extra årsmötet valdes Mats Ekstarnd till ordförande och Göran Håkansson valdes in som styreslemedlem.

Efter mötet bjöd föreningen på fika och det goda brödet var hembakat av Maria, ny i vår styrelse. Tyvärr så var det inte så många som kom men vi hade ett mycket trevligt möte, med mycket biprat vid fikat. Sedan hade styrelsen sitt möte för att bestämma tider för uppstarten i vår.

Det gällde ju när vi skulle ha vår vårstädning, när föreningsbigården skulle öppnas och så tid och plats för vårmötet.

Mötet handlade också om nya vagnen som vi skaffat och som biskötargruppen håller på att göra i ordning. Det handlade om vårt Göingedrag som ska skickas ut, förhoppningsvis mitten av april, helst innan vårstädningen Jag ser fram emot att kanske några andra i vår förening kan skriva ihop lite om en biodlares mödor...

Det blev en lång och väldigt trevlig kväll med mycket biprat och många roliga historier.

Anna-Maritta Hjalmarsson
Lördagen den 4 januari 2020

Extra Årsmöte

Måndagen den 3 februari 2020.
Mötesförhandlingarna börjar kl 18.00 i Vuxenskolans lokaler i Broby. Mötet avslutas med fika som föreningen bjuder på.

Kallelse till detta, samt föredragningslista, har skickats dels via mejl till medlemmar med e-post och med brev till övriga medlemmar.
Det finns också i vår Facebook-grupp.

Vid valen på årsmötet i höstas lämnades ordförandeposten vakant. Men vår bank kräver att vi måste ha en ordförande. På föredragningslistan finns bl a punkten: Val av ordförande. Och om det blir så att en i styrelsen blir vald till ordförande så måste vi dessutom välja in en till styrelseledamot.

Enl SBR-s stadgar ska styrelsen bestå av jämnt antal styrelseledamöter samt en ordförande.

Välkomna!
2019

Måndagen den 9 december 2019

Årsmötet har varit och med det några förändringar.

Avgår i styrelsen gör Göran Håkansson, som varit vår ordförande, Gunn Håkansson som fungerat som bisittande styrelsemedlem i vår, Evory Pamp och kassör Ann-Sofie Johnsen. Helena Håkansson tar över som kassör i 1 år. Maria Lindau Ohlsson blir ny styrelsemedlem istället för Evory

I februari kommer vi att ha årets första styrelsemöte för att planera inför kommande säsong.

Och så önskar jag alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Flätat hjärtan

Anna-Maritta Hjalmarsson


Onsdagen den 23 oktober

Nu håller jag på med Göingedraget som jag planerar att posta nästa måndag, den 28 oktober. Årsmötet är ju onsdagen den 6 november och jag har skickat ut en kallelse via mejl till alla våra medlemmar via medlemsregistret. Till de jag inte haft e-post har jag skickat vanligt brev.

Kallelsen kommer naturligtvis också finnas i Göingedraget, där kommer även dagordningen att bifogas.

Efter årsmötet kommer jag att sköta all rapportering till SBR, alltså alla valen med mera, och göra sammanställngen av de inlämnade årsrapporterna. Obs att årsrapporterna sparas inte, nej de eldas upp. Och det är bara jag som har hand om dom.

Vi kommer dra årets bonusmedlem på årsmötet och det bland de som lämnat in rapporterna. Och dom hittar ni i Bitidningen!

Vi hade årets sista styrelsemöte här hos mig i Solberga. Dessutom kommer jag att flytta in till byn till ett mer lagom stort boende nu, där kommer jag inte att ha en stor skolsal att ha möten i. Vi gick igenom dagordningen inför styrelsemötet. Vi gick igenom vilka som stod i tur att väljas om och vilka som kvarstår. Mer om det finns i Göingedraget.

Som ni säkert också förstår så blir det inga veckobrev nu när bisäsongen är över. Men förhoppningsvis kommer det brev under våren, dock inte veckobrev, inte förrän längre fram när vår verksamhet är igång igen. Vi fördelade också uppgifterna om att skriva lite i Göingdraget, så förhoppningsvis ska jag väl även denna gång få ihop en 16-sidors medlemstidning.

Anna-Maritta Hjalmarsson


Onsdagen den 11 september

Vi bedömer honung. En burk kommer lämnas vidare till Skånska honungsmästerskapet och vi hittade också föreningens godaste honung. Tyvärr var det flera i vår förening som inte hade fått sin honung färdig för bedömning.

Honungsbedömning2019
Vattenhalten kollas med hjälp av refraktometer


Måndagen den 9 september är det avlslutning i Biåkra. Vi öppnar redan kl 17.30 och kommer att bjuda alla som kommer på ett par olika sorters soppor med tillbehör. Samt kaffe o kaka.

Välkomna!

Avslutning september 2015
Servering av soppan utomhus och äter gör vi inne

Lördagen den 7 september                    

Broby Marknad i september 2019.

Honungen som ska slungasLördagen den 24 augusti
Honungen som ska slungas

Det var en hel del honung att slunga i måndags. Vi fick jobba med det både i måndags och i tisdags kväll innan allt var klart. Två i biskötaregruppen har tagit hem varsin tunna med nyslungad honung, som nu ska ympas, och förhoppningen är att den ska bli klar till försäljning på Broby marknad.

Honungsbedömning! För att kunna köpa SBR-s etiketter måste din honung ha bedömts. För att deltaga i Skånska honungsmästerskapet måste honungen bedömas före den 20 september.

Då måste 2 burkar från samma slungning bedömts, varav den ena lämnas vidare. Mer om det senare.

På måndag 26/8 börjar vi att ge bifor. Vi kommer även att diskutera vilken typ av varroabehandling som är lämplig för föreningens kupor.

Önskar er alla en trevlig helg och välkomna på måndag!


Torsdagen den 15 augusti

Vaxljus

Planen inför slutskattningen på bigården är att ett par stycken av oss biskötare sätter på bitömmare
på fredag och plockar ihop alla ramar som ska slungas på söndag.

På måndagskvällen 19/8 sätter vi igång med själva slungningen, och samtidigt så börjar vi att ge samhällena bifor.

Ni som är intresserade av att hjälpa till eller som vill titta på är välkomna!

I måndags diskuterade vi om att tillverka vaxljus att sälja på Broby marknad. Vi skulle ta med oss de vaxljus vi har hemma och visa upp. Samt de formar vi har hemma.

Vädret ser inte så lovande ut framöver, men vi hoppas på att det blir uppehåll i regnet under måndagskvällen så att det går att genomföra först och främst slungningen.


7 augusti

Drottningen märks
Drottningen märks

En liten avläggare gjorde vi måndags kväll
(5 aug), vi får hoppas att bina klarar av att
dra upp en ny drottning.

Vi hann även med att gå igenom fem av bikuporna och vi märkte två drottningar - en tredje smet från oss, så där får vi göra ett nytt försök. Vi kommer alltså att fortsätta nästa måndag, den 12/8, med att gå igenom resterande samhällen och märka drottningar.

Kvällen avslutades med fika, korvgrillning och bisnack


Planer för måndagen den 5 augusti

rengöring av material

Då åskan hängde i luften i måndags 29 juli så valde vi att inte störa bina. Istället hjälptes vi åt att rengöra material, vi var tre stycken som skrapade och två som flammade så det gick undan!

Under tiden hade Matti grillat korv och vi var ett gäng som lät oss väl smaka.

Vi får nu hoppas att det blir bra väder nästa måndag, den 5/8, så att vi då kan gå igenom alla kuporna och märka drottningarna. Vi planerar även att göra en mini-avläggare som vi kan använda till visningskupan på Broby marknad, då med en ny drottning om allt gått bra.


Måndagen den 29 juli

Drottningen ska märkas

En allmän genomgång av våra sju samhällen. Märkning av drottningar.

Vecka 30

Till alla medlemmarna i Göinge bf.

Vår duktiga biskötargrupp (Mats, Helena, Kristian, Evory och Maria), har kommit upp med idén "veckobrev", dvs att inför varje måndag kommer det ett besked på vår hemsida, som avslöjar vad som är på gång i Biåkra. För att göra alla våra medlemmar uppmärksamma på detta, kommer detta allra första veckobrev även som mail, i forts. kommer det info endast på vår hemsida och i vår FB-grupp.

Förra måndagen (15/7) genomförde vi den allra första slungningen i Biåkra (tidigare år har slungningen utförts hos en medlem). Den gick mkt bra och vi fick 48 kg honung, där den största delen kommer att ympas och röras före försäljning. En del av den nyslungade honungen hälldes dock på 350 g squeezeflaskor som nu finns i Helenas frysbox. Om någon vill köpa en flaska (50 kr) är det bara att höra av sig - den smakar precis som nyslungad!

Föreningsbigården har numera 7 samhällen, efter att vi gjort avläggare i början av säsongen, fångat en svärm samt fått ett samhälle av Clint Crossley. Samhällena artar sig bra och ingen AY har synts till. Biåkra friskförklarades från AY redan i slutet av sommaren -18, men för säkerhets skull gjorde jag som bitillsyningsman en extra koll inför denna säsongen, och fann även då alla samhällena friska och bra. När det snart blir dragpaus, gäller det att hålla koll lite extra för det är ju då bina ger sig ut att snoka överallt......Handskar, typ diskhandskar, finns till utlåning (i olika storlekar), för att ingen ska använda sina egna handskar i Biåkra. Det finns även flera kupknivar, men vi skall skaffa ett par till.

Den info som fr.o.m. nu skall komma på hemsidan och även FB, kan bli lite omkullkastad av vädret - så är ju biodlarlivet!

Om det går som planerat kommer den ympade honungen att tappas på burkar ikväll i Biåkra. Även då finns möjlighet till provsmakning av föreningens första skörd i år.

Ni som vill hjälpa till med arbetet på måndagskvällar i Biåkra säger bara till om detta ( t.ex.till Mats E.), eller hugger bara in där ni märker att det behövs. Ni som vill "se för att lära" gör detta. Och slutligen ni som vill ha lite social samvaro får detta genom att slå er ner på en stol och prata med omkringsittande. Vi hälsar er alla varmt välkomna och från ca kl 19.30 grillas korven.

Med vänlig hälsning

Göran H., ordförande.

Om du har frågor:
Mats E: 070- 3257 807.
Helena H: 070- 233 6404.
Göran H: 070- 575 3262


Avslutar med några gamla bilder

Veckoblad

Leif larvar

Avslutninmg i bigården sept2007

Vi medverkar på marknader
Vi säljer vår honung på olika marknader

Tips


Kontakta din
bitillsyningsman

Skämtbild på sjukt bi
 • Om du misstänker
  något onormalt
 • Om du misstänker
  yngelröta eller
  om du ser
  missbildade bi
 • Om bina ska
  flyttas till
  annan församling
Drottning2022 Årets drottning
2022 gul
2021 vit
2020 blå
2019 grön
2018 röd
2017 gul
2016 vit


Webmaster
Anna-Maritta Hjalmarsson

Bild på ett bi

Styrelsen

Ordförande
Mats Ekstrand, bigårdsföreståndareVice ordförande: vakant


Sekreterare
  Gunhild Johansson
 070 2248785  Christian Karlsson, kassör
   

  Övriga styrelsemedlemmar

  Kristian Lundin

  Gunnel Sturesson

  Shavarsh Davtyan


Kontaktperson
   Webb, medlemstidningen,
     
   Anna-Maritta Hjalmarsson
   044-66020, 070 37 66020
   hjalmarsson.am@gmail.com
Bitillsyningsman i vårt område är
  Göran Håkansson
  070 575 32 62Upp

F. D. ordförande i föreningen:
Axel Nyman 1925- 1962
Helmer Svensson 1962-1988
Leif Hjalmarsson 1989-2002
Göran Håkansson 2002-2007
Reymond Olsson 2007- 2011
Leif Hjalmarsson 2011-2014
2015 Mats Ekstrand
2016 Jörgen Ernstsson
2017.----.
2018 tf Göran Håkansson
2019 Göran Håkansson
2020 Mats Ekstrand

Kassörer:
Albert Jönsson 1925-1982
Stig Rönn 1984-1987
Anna-Maritta Hjalmarsson 1987-2015
Ann-Sofi Johnsen 2016-2019
Helena Håkansson 2020
Christian Karlsson 2021-

Sekreterare:
Albert Jönsson 1925-1982
Anna-Lisa Svensson 1982-1989
Birgitta Sandberg-Hultman 1989-2006
Gunhild Johansson 2007-

Upp